Endüstriyel proses uygulamalarından kaynaklanan TOC emisyonları, kritik bir çevre sorunudur. Yeni düzenlemeler artık şirketlerin bu sorunu çözmesini gerektiriyor.

Dinamik Karbon hava ve gaz arıtma gibi uygulamalar için 100'den fazla farklı aktif karbon ürünleriyle bu endişeleri azaltmanıza yardımcı olabilir. Dinamik Karbon, baca gazı uygulamalarında civa ve dioksin kontrolü için yüksek kalitede emisyon filtre sistemleri kurar.